ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
โทร: 045-862032
E-mail: saraban@ban-dang.go.th, klang@ban-dang.go.th
นายสุริยัน บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โทร. 08-6257-7202
นายวิจิตร บุญเติม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โทร. 06-2326-9976
นายทองสอน คำแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โทร. 09-6924-8227
นางเฉลียว กุพันลำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โทร. 08-9991-3319

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP